Formulier Aanvraag tot registratie en certificatie PayOK

Wilt u in aanmerking komen voor het keurmerk PayOK? Het bestuur van de Stichting PayOK kent het keurmerk uitsluitend toe op basis van de resultaten van een inspectie. Een door PayOK gecontracteerde onafhankelijke inspectie instelling voert de inspectie uit op basis van de tijdens de inspectie geldende normen. De toekenning wordt gebaseerd op de resultaten van deze inspectie. Op deze website staan de gecontracteerde inspectie instellingen vermeld. Stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend per e-mail naar:

Stichting PayOK
Karmelitessenlaan 30
6816 PK ARNHEM
T. +31 (0) 6 -50675760
E-mail: info@pay-ok.nl

Na aanmelding wordt eenmalig € 350,- excl. BTW entreegeld in rekening gebracht. De bijdrage voor aansluiting is € 550,- excl. BTW per kalenderjaar. U dient zelf een overeenkomst te sluiten met een inspectie instelling. Uw onderneming wordt opgenomen in het register Aangemelde Ondernemingen nadat alle aanmeldbescheiden zijn ontvangen, nadat de factuur voor het entreegeld is voldaan en nadat u een overeenkomst met een inspectie instelling van uw keuze heeft getekend en er een afspraak voor een inspectie is gepland bij deze inspectie instelling. Hierna start het proces van certificering waarvoor u maximaal 4 maanden de tijd heeft. De certificering kan pas worden afgerond indien u voldaan heeft aan uw financiële verplichtingen jegens de Stichting PayOK en de inspectie instelling.

De Stichting PayOK heeft Bureau Cicero, Normec VRO (Buitenlandse en Nederlandse ondernemingen) en TUV Nederland (Nederlandse ondernemingen) toegelaten als inspectie instellingen.