BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ruud Blaakman (AWVN)
  • Theo van Leeuwen

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Het College van Deskundigen bestaat uit de volgende personen:

  • Evert Hondema
  • Cinthia Laarhoven
  • Armand Lahaije
  • Chris Slootweg
  • Paul Heinrichs

HARMONISATIE OVERLEGGEN

De volgende personen nemen deel aan de harmonisatie overleggen:


KEURMERKREGLEMENT VOOR REGISTRATIE EN TOEZICHT

Stichting PayOK kent een reglement waarin is vastgelegd wat het doel van de stichting is, hoe een aanvraag voor aansluiting gedaan kan worden, hoe toelating en intrekking zijn geregeld et cetera. De actuele versie van het Keurmerkreglement kunt u hiernaast downloaden. Vorige versies zijn via het secretariaat verkrijgbaar.