PROJECTLEIDING EN SECRETARIAAT

Stichting PayOK maakt gebruik van Pragma Advies & Projecten voor directie- en secretariaatvoering. Pragma heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en managen van keurmerken. Zo zijn de Stichting Fair Produce ende Stichting Keurmerk Leegstand Beheer eveneens ondergebracht bij Pragma.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ger Jaarsma (voorzitter)
  • Ruud Blaakman (AWVN)
  • Peter Knoers
  • Theo van Leeuwen

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Het College van Deskundigen bestaat uit de volgende personen:

  • Leonie Belonje
  • Evert Hondema
  • Cinthia Laarhoven
  • Chris Slootweg
  • Inspectie Instellingen (zonder stemrecht)

KEURMERKREGLEMENT VOOR REGISTRATIE EN TOEZICHT

Stichting PayOK kent een reglement waarin is vastgelegd wat het doel van de stichting is, hoe een aanvraag voor aansluiting gedaan kan worden, hoe toelating en intrekking zijn geregeld et cetera. De actuele versie van het Keurmerkreglement kunt u hiernaast downloaden. Vorige versies zijn via het secretariaat verkrijgbaar.