Stichting PayOK


PayOK is het hoogwaardige keurmerk waarmee een onderneming aantoont dat alle werknemers worden betaald volgens de in Nederland geldende CAO’s. Daarmee laat de onderneming zien dat zij de verantwoordelijkheid jegens haar werknemers serieus neemt. Een werknemer is bij een PayOK gecertificeerd bedrijf in veilige en vertrouwde handen.

Daarnaast is het PayOk keurmerk onontbeerlijk voor elke onderneming die in ons land opdrachten wilt uitvoeren. De Wet Aanpak Schijnconstructies stelt opdrachtgevers aansprakelijk voor de juiste betaling volgens CAO van werknemers die in dienst zijn van andere bedrijven die voor hen actief zijn, zoals uitzendbureaus, aannemersbedrijven of andere opdrachtnemers.

Ook in het kader van de in het vooruitzicht gestelde verplichte certificering kan PayOK zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer helpen in het woud van verplichtingen. Bereidt u nu voor en gebruik onze checklists!