WAAROM GEBRUIK MAKEN VAN PAYOK?

Als (hoofd)opdrachtgever bent u in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van het juiste loon door opdrachtnemers in de keten. U moet er dus zeker van zijn dat de bedrijven die werkzaam zijn in de keten het juiste loon betalen aan hun werknemers. In de memorie van toelichting op de WAS staat vermeld dat u de verwijtbaarheid kunt verlagen als u door middel van een keurmerk toezicht houdt op de WAS-elementen bij bedrijven in de keten. PayOK is het keurmerk bij uitstek voor dit toezicht omdat PayOK door middel van een statistisch verantwoorde steekproef vaststelt of de bedrijven in de keten zich houden aan de eisen die de WAS stelt. PayOK gaat daarbij verder dan de bestaande keurmerken die bijvoorbeeld toezien op betaling minimumloon en het betalen van premies en belastingen, maar niet toezien op het betalen van het juiste (cao-)loon. De door PayOK ingeschakelde inspecteurs hebben een zeer uitgebreide kennis op het gebied van cao’s, noodzakelijk voor een juiste beoordeling. PayOK neemt niet het gehele risico weg, maar vermindert de kans op aansprakelijkheid enorm.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat werknemers achterstallig loon kunnen opeisen bij hun werkgever én bij de (hoofd)opdrachtgevers. Het is dus van groot belang dat in de totale keten het juiste loon wordt betaald. Door de hele keten PayOK te certificeren worden het risico dat de werknemer (hoofd)opdrachtgevers aansprakelijk stelt voor onjuiste loonbetaling in zeer hoge mate verkleind.

REGISTER

In het register staan ondernemingen die op het moment van inspectie voldoen aan de normen van PayOK. Zodra deze ondernemingen niet meer voldoen aan de normen, worden ze uit het register gehaald.

In het register voor aangemelde ondernemingen staan ondernemingen die zich hebben aangemeld maar nog niet zijn getoetst. Ondernemingen worden maximaal 4 maanden in het register voor aangemelde ondernemingen opgenomen.

Bekijk register