OPDRACHTGEVERS

Als uw bedrijf mensen inhuurt of opdrachten verstrekt, dat bent u ervoor aansprakelijk dat de betaling van de betrokken werknemers volgens CAO plaatsvindt. Dit geldt dus niet alleen als een bedrijf mensen aan u ter beschikking stelt voor werkzaamheden, maar ook als een project in uw opdracht wordt uitgevoerd. En ook als uw opdrachtnemer zelf weer mensen of bedrijven inhuurt of opdrachten verleent, blijft u eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Door alleen in zee te gaan met bedrijven met een PayOK keurmerk, weet u dat deze zijn gecontroleerd en gecertificeerd. Door dit vast te leggen in de eigen inkoop- en opdrachtvoorwaarden bent u veilig voor verrassingen. Als u wilt weten of een bedrijf PayOK gecertificeerd is, vindt u deze onderneming in het openbaar register. Daar vindt u tevens een overzicht van aangemelde bedrijven die nog in de certificeringsprocedure zitten en op weg zijn naar het PayOK keurmerk.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat werknemers achterstallig loon kunnen opeisen bij hun werkgever én bij de (hoofd)opdrachtgevers. Het is dus van groot belang dat in de totale keten het juiste loon wordt betaald. Door in de hele keten alle betrokken ondernemingen PayOK te certificeren wordt het risico dat de werknemer (hoofd)opdrachtgevers aansprakelijk stelt voor onjuiste loonbetaling in zeer hoge mate verkleind.

REGISTER

In het register staan ondernemingen die op het moment van inspectie voldoen aan de normen van PayOK. Zodra deze ondernemingen niet meer voldoen aan de normen, worden ze uit het register gehaald.

In het register voor aangemelde ondernemingen staan ondernemingen die zich hebben aangemeld en op weg zijn naar het PayOK keurmerk. Ondernemingen worden maximaal 4 maanden in het register voor aangemelde ondernemingen opgenomen.

Bekijk register

CHECKLIST

Koopt u flexkrachten in via een Overeenkomst van Opdracht of een Overeenkomst van Aannemen van werk? Het is belangrijk om te weten of u, uw leverancier en de medewerker voldoen aan de wetgeving. Deze checklist geeft u richting in uw zoektocht naar compliancy. Bestaande keurmerken maken het onderzoek naar de juiste leverancier een stuk gemakkelijker.

De overheid werkt aan een verplichte certificering en heeft de piketpalen gezet. Bereid u alvast voor op de verplichte certificering en gebruik onderstaande checklist om te kijken hoever u bent.

Download checklist