De PayOK-norm

De PayOK-norm bevat de elementen waar een onderneming op getoetst wordt. Deze elementen zijn zodanig gekozen dat zij een grote mate van zekerheid bieden voor de juiste betaling binnen de getoetste onderneming. De PayOK-norm is ontwikkeld in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies en vermindert de kans op aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor een onjuist loon in de keten in hoge mate. Er is een Pay-OK norm voor zowel binnen- als buitenland.

De laatste versies van de PayOK-normen kunt u hiernaast downloaden. De wijzigingen ten opzichte van vorige versies zijn eveneens hiernaast te downloaden. Indien gewenst zijn vorige versies ook via het secretariaat van PayOK te verkrijgen.

Om er voor te zorgen dat er eenheid is in de interpretatie van de elementen van de PayOK-norm, is er een zogenaamd interpretatie document opgesteld. Indien nodig wordt hier per normonderdeel aangegeven hoe het betreffende normonderdeel geïnterpreteerd dient te worden. Het document kunt u hiernaast downloaden.