WAAROM CERTIFICEREN VOOR PAYOK?

Uw opdrachtgevers willen er zeker van zijn dat uw werknemers conform CAO worden betaald. Ze willen niet worden verrast of achteraf aansprakelijk gesteld wanneer blijkt dat dit niet in orde is. Omdat in verschillende bedrijfstakken verschillende CAO’s gelden is het lang niet altijd eenvoudig om de juiste regels te volgen. Met het PayOK keurmerk laat u zien dat opdrachtgevers en hun projecten bij u in vertrouwde handen zijn. Zij lopen geen risico, zoals het geval zou zijn bij een niet PayOK - gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk biedt dus een belangrijk concurrentievoordeel. Gecertificeerde bedrijven ontvangen van PayOK een officieel certificaat. Daarnaast kunt u voor de duur van uw certificeringsperiode gebruik maken van het PayOK keurmerk in uw eigen communicatie.

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat werknemers achterstallig loon kunnen opeisen bij hun werkgever én bij de (hoofd)opdrachtgevers. Het is dus van groot belang dat in de totale keten het juiste loon wordt betaald. Door uw PayOK certificaat laat u zien dat uw werknemers het juiste loon ontvangen en dat de risico’s voor u en voor de (hoofd)opdrachtgever zijn geminimaliseerd.

AAN WELKE EISEN MOET IK VOLDOEN?

PayOK heeft een inspectieschema ontwikkeld waarmee het betalen van het juiste loon wordt getoetst. De PayOK norm kijkt niet alleen naar het aanwezig zijn van procedures, maar checkt daadwerkelijk de beloning van de medewerkers. Hiertoe wordt een wetenschappelijk verantwoorde steekproef genomen uit uw personeelsbestand en wordt voor elke werknemer uit de steekproef gekeken of deze het juiste loon heeft ontvangen. Op basis van een risico analyse, die onder andere afhankelijk is van de van toepassing zijnde CAO wordt, wordt de inspectie vormgegeven. Het inspectieschema van PayOK is goedgekeurd door de Raad van Accreditatie.

REGISTER

In het register staan ondernemingen die op het moment van inspectie voldoen aan de normen van PayOK. Zodra deze ondernemingen niet meer voldoen aan de normen, worden ze uit het register gehaald.

In het register voor aangemelde ondernemingen staan ondernemingen die zich hebben aangemeld maar nog niet zijn getoetst. Ondernemingen worden maximaal 4 maanden in het register voor aangemelde ondernemingen opgenomen.

Aanmelden

CHECKLIST

U levert flexkrachten in via een Overeenkomst van Opdracht of een Overeenkomst van Aannemen van werk? Het is belangrijk om te weten of u, uw opdrachtgever en de medewerker voldoen aan de wetgeving. Deze checklist geeft u richting in uw zoektocht naar compliancy.

Bestaande keurmerken maken het onderzoek een stuk gemakkelijker, verdiepen in de mogelijkheden is aan te raden.

De overheid werkt aan een verplichte certificering en heeft de piketpalen gezet. Bereid u alvast voor op de verplichte certificering en gebruik onderstaande checklist om te kijken hoever u bent.

Download Checklist